ԻՀԿ

ԻՆՏԵՐՆԵՏ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Դպրոցի ինտերնետ համակարգչային կենտրոնը /ԻՀԿ/ ստեղծվել է 2001թվականին։ԻՀԿ -ն ապահովված է  14 համակարգիչներով ,տպիչով արբանյակային  ընդունիչով ,պրոեկտրով։

Կենտրոնում մատուցվում են հետևյալ  ծառայությունները

Ինտերնետ կապ

Տեքստի հավաքում և տպում

Փաստաթղթեր պատճենահանում

Կենտրոնի աշխատակիցը՝

Խաչատրյան Նատալյա